Угода про використання персональних данних

Справжнім я висловлюю свою згоду і дозволяю здійснювати обробку своїх персональних даних (ім'я, мобільний телефон, адреса електронної пошти), включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знищення персональних даних), з метою пов'язаних з можливістю надання інформації про товари і послугах, які потенційно можуть становити інтерес, а також з метою збору та обробки статистичної інформації та проведення маркетингових досліджень. Згода на обробку персональних даних відповідно до зазначених вище умовами я надаю на 10 ( десять ) років. Я підтверджую, що мені відома мета використання моїх персональних даних і справжнім висловлюю свою згоду на використання.

Важлива інформація для пацієнтів

Інформаційний лист

Інфекційний ендокардит

Ми спеціалізуємося на лікуванні серця сучасним методом із застосуванням кращих технологій

Більше 300 імплантацій оклюдерів, стентів і спіралей щорічно

Найбільша кількість операцій серед кардіоцентрів України

Дивитися статистику

Що таке ендоваскулярна хірургія?