Состоялся V Всеукраинский съезд детских кардиологов

 
25-26 апреля 2018 года в Киеве прошёл ІV Всеукраинский съезд детских кардиологов, организованный сотрудниками Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова при поддержке Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины.

В съезде приняли участие более 350 врачей разных специальностей, из них детские кардиологи. кардиохирурги, педиатры, врачи ультразвуковою диагностики, анестезиологи из всех областей Украины. Также съезд посетили с интересными докладами доктора из Польши и Азербайджана.

Традиционными для съезда остаются прямые трансляции операций из рентген-операционной Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова. В этом году в течении двух дней было проведено четыре трансляции: закрытие множественного дефекта межпредсердной перегородки под контролем интракардиальной ЭхоКГ, реверсивное суживание легочной артерии при множественном дефекте межжелудочковой перегородки, эндоваскулярное закрытие коронаро-сердечной фистулы и эндопротезирование посткоарктационной аневризмы аорты стент-графтом.

Сессия сложных клинических случаев, впервые проведённая в прошлом году и очень полюбившаяся слушателям, теперь вошла в постоянную программу. Нововведением этого года стали приятные и ценные призы докладчикам наиболее интересных клинических случаев согласно голосования аудитории. Победителем сессии стал Бешляга В.М., второе место занял доклад Зборовской О.А., третье место - доклад Дитковского И.А.

На остальных сессиях освещались темы эндоваскулярного лечения врождённых пороков сердца, патологии левых отделов сердца и аорты, визуализации в детской кардиологии, детской аритмологии и прочие актуальные вопросы. Отдельная сессия была посвящена проблеме ведения взрослых с врождёнными пороками сердца, что со временем становится всё более распространённой и актуальной.

Коллеги, огромное спасибо за проявленный интерес к нашей конференции и до новых встреч! 

 
Доклады :

 1. Лазоришинець В.В. «Актуальні проблеми дитячої кардіохірургії в Україні»
 2. Ємець І.М. «Чи можливі інновації в 2018 році?»
 3. Руденко К.В. «Перспективи трансплантації серця в Україні. Основні проблеми та можливі шляхи їх вирішення. На якому ми етапі?»
 4. Ящун Т.Б. «Благодійний фонд – посередник між батьками, пацієнтами та лікарем. Соціальна місія, її важливість для пацієнтів»
 5. Jacek Bialkowsky, «Ендоваскулярна імплантація клапанів в легеневу артерію»
 6. Ящук Н.С. «Атрезія легеневої артерії, комплексний підхід до лікування»
 7. Дітківський І.О. «Вада чи не вада? Покази до втручання, післяопераційні ускладнення. Віддалене спостереження та рекомендації до повсякденного життя»
 8. Jacek Kusa, «Пограничні форми синдрому гіпоплазії лівих відділів серця. Діагностичні критерії вдалої двошлуночкової корекції»
 9. Головенко О.С. «Патологія аортального клапана у дітей. Критичний аортальний стеноз (покази до втручання, післяопераційне спостереження, хірургія або інтервенція?). Аортальна недостатність у дітей»
 10. Труба Я.П. «Коарктація аорти. Балонна дилятація або хірургія?»
 11. Бойко С.М. «Доопераційне ведення пацієнта з дуктус-залежним системним кровотоком»
 12. Романюк О.М. «Оцінка результатів операції Росса в лікування аортальних вад»
 13. Іванів Ю.А. «Патологія печінки в осіб, оперованих у дитинстві з приводу тяжкої вродженої вади серця»
 14. Сіромаха С.О. «Легенева гіпертензія та вагітність»
 15. Авраменко І.Ю. «Ускладнення операції Фонтена – ентеропатія з втратою білка»
 16. Петканич М.М. «Катетерне лікування фібриляції передсердь у пацієнтів з дефектом міжпередсердної перетинки»
 17. Черпак Б.В. «Коарктація аорти у дорослих, скринінг, симптоматика та ускладнення і методи їх діагностики. Покази до втручання. Рекомендації до повсякденного життя»
 18. Jacek Kusa, «Діагностичні методи візуалізації в дитячій кардіології»
 19. Поташов С.В. «Ехо-оцінка правого шлуночка»
 20. Бацак Б.В. «Подвійне відходження магістральних судин від правого шлуночка – морфологічний монстр кардіохірургії. Можливості КТ оцінки, 3D принтер»
 21. Куркевич А.К. «Передчасне закриття вікна у плода (рестриктивне овальне вікно)»
 22. Бешляга В.М. «ЕХО оцінка конотрункальних вад серця»
 23. Руденко Н.М. «Проблеми дитячої кардіології в Україні»
 24. Зборовська О.О. «Клінічний випадок №1»
 25. Дітківський І.О. «Клінічний випадок №2»
 26. Руденко К.В. «Клінічний випадок №3»
 27. Гончарь М.О. «Клінічний випадок №4»
 28. Мошківська Л.В. «Клінічний випадок №5»
 29. Титаренко О.А. «Клінічний випадок №6»
 30. Полівенок І.В. «Клінічний випадок №7»
 31. Радченко М.П. «Клінічний випадок №8»
 32. Юзбашова Медина «Клінічний випадок №9»
 33. Бешляга В.М. «Клінічний випадок №10»
 34. Єрмолович Ю.В. «ВАП у недоношених. Літературний огляд»
 35. Галаган В.О. «Медико-генетична консультація для дітей з ВВС»
 36. Іванів Ю.А. «Некомпактний міокард»
 37. Ханенова В.А. «Легенева гіпертензія та вроджені вади серця. Тривалість життя, прогноз, ідеальний час для втручання»
 38. Мазур О.А. «Післяопераційне ведення пацієнтів з вродженими вадами серця. Рекомендації щодо повсякденного життя»
 39. Лісічкіна О.М. «Харчування пацієнтів з ВВС в умовах інтенсивної терапії»
 40. Ящук Н.С. «Профілактика інфекційного ендокардиту у дітей з ВВС»
 41. Залевський В.П. «Брадіаритмії у дітей. Асимптомні АВ-блокади у дітей»
 42. Стичинський О.С. «Синдром та феномен WPW у дітей»
 43. Парацій О.З. «Раптова серцева смерть і фізичне виховання»
 44. Кравчук Б.Б. «Шлуночкові аритмії після корекції складних вроджених вад серця»
 45. Петканич М.М. «Інтерактивна аритмологія»
 
Краткий фотоотчет
 
Идет регистрация
 
Съезд проходил в конференц-зале отеля Крещатик, где собралось более 300 специалистов
 
Открывает конференцию директор института Амосова - Василий Лазоришинец
 
Члены президии
 
Профессор из Польши Яцек Бялковский делится своим опытом с украинскими коллегами
 
Доклады вызвали огромный интерес у слушателей
 
 Яцек Куса с Натальей Ящук обсуждают тактику ведения кардиологических больных
 
Львовские кардиологи
 
Доклады сопровождались активной дискуссией
 
 Кардиохирурги института Амосова - Александр Головенко и Ярослав Труба ведут профильную сессию
 
Клинический случай Вячеслава Бешляги занял первое место по результатам голосования аудитории. Автор награжден ценным призом
 
Первый день конференции завершен, впереди торжественный ужин
 
Огранизаторы конференции: Богдан Черпак, Юлия Ермолович, Наташа Ящук, Александра Мазур и Игорь Дитковский
 
Торжественный ужин в проходил в ресторане Будда Бар
 
Азербайджанские коллеги из Баку высоко оценили украинскую конференцию
 
Гостей развлекала кавер-группа Камин
 
Ужин проходил в дружественной и непринужденной обстановке
 
Коллеги, с нетерпением ждем встречи на следующей конференции и надеемся на плодотворное сотрудничество. Предварительная дата проведения III Всеукраинского съезда детских кардиологов — 25-26.04.2019.
 

Важная информация для пациентов

Информационный лист

Инфекционный эндокардит

Мы специализируемся на лечении сердца современным методом с применением лучших технологий

Более 300 имплантаций окклюдеров, стентов и спиралей ежегодно

Наибольшее количество операций среди кардиоцентров Украины

Смотреть статистику

Что такое эндоваскулярная хирургия?