Досвід ендоваскулярного закриття дефекту міжпередсердної перегородки оклюдером Amplatzer

Досвід ендоваскулярного закриття дефекту міжпередсердної перегородки оклюдером Amplatzer

Мета роботи — показати, що черезшкірна корекція вторинного дефекту міжпередсердної перегородки (ДМПП) є безпечним та ефективним методом лікування цієї вади.

Матеріали і методи. За період з червня 2003 року до грудня 2008го закриття вторинного ДМПП виконано 27 пацієнтам (19 жінок, 8 чоловіків) віком від 7 до 54 років (середній вік 22,2 року ± 13,2 року). Всім пацієнтам проводили попередню діагностику за допомогою трансторакального ЕхоКГ, у 12 випадках (44 %) виконано транс-стравохідне ехо-дослідження. Оцінювали кількість дефектів, їхній діаметр, наявність країв дефекту, а також відсутність аневризматичного випинання міжпередсердної перегородки та інших вад серця. Діаметр ДМПП у пацієнтів був від 9 до 34 мм, у середньому (23,3 ± 7,6) мм. В одному випадку виявлено 2 ДМПП (4 %). У 3 пацієнтів ДМПП був без переднього (аортального) краю 99 (11 %). Розмір оклюдера Amplatzer Septal Occluder становив від 10 до 36 мм, у середньому (24,9 ± 7,0) мм.

Результати та обговорення. Усі пацієнти в післяопераційний період від 3 міс до 5 років скарг не пред’являли. При ЕхоКГ спостерігали адекватне положення оклюдера на міжпередсердній перегородці, без порушення функції атріовентрикулярних клапанів, ритму серця та резидуальних шунтів.

Висновки. Ендоваскулярне закриття вторинного ДМПП за допомогою оклюдера системи Amplatzer дозволяє усунути внутрішньосерцеве шунтування крові у 100 % хворих з відносно невеликою частотою серйозних ускладнень (ушкодження стінки лівого передсердя з тампонадою серця в 3,7 %).

Ключові слова: вторинний дефект міжпередсердної перегородки, черезшкірне закриття, окклюдер Amplatzer.

Скачать в формате pdf

Важная информация для пациентов

Информационный лист

Инфекционный эндокардит

Мы специализируемся на лечении сердца современным методом с применением лучших технологий

Более 300 имплантаций окклюдеров, стентов и спиралей ежегодно

Наибольшее количество операций среди кардиоцентров Украины

Смотреть статистику

Что такое эндоваскулярная хирургия?